09.06.13 Arbeidsmøte i SMS og FVCOM gjennomført

NIVA arbeider for tiden med et prosjekt i Hunnbunn, en liten fjordarm øst for Fredrikstad. I den forbindelse kom Dimitry Aleynik fra «The Scottish Association for Marine Science” for å lede et lite tre dagers arbeidsmøte nest siste uke i mai. Der gikk han gjennom SMS (Surface-water Modeling System) og FVCOM (Finite-Volume, primitive equation Community Ocean Model). Dette var interessant også for FjordOs.

I FjordOs planlegger vi å bruke FVCOM for Oslofjorden og sammenligne resultatene med resultater fra andre modellsystem. FVCOM er et modellsystem som gir ut blant annet strøm og hydrografi. For å bruke en fjordmodell må man først dele virkeligheten opp i bokser (link til «Når naturen dels opp i bokser») og lage alle nødvendige inputfiler. FVCOM bruker triangulære bokser. SMS er et effektivt verktøy for å lage et slikt triangulært gridd.

I løpet av det tre dager lange arbeidsmøtet i Oslo, så prosjektleder Karina Hjelmervik sammen med NIVA på hvordan modellen skal sette opp i modellsystemet FVCOM. De arbeidet med de to første punktene i AP1:

1) Sette opp Oslofjord-800 i ROMS På arbeidsmøtet så de på randbetingelsene ut mot Skagerrak – dette må på plass for å drive modellen

2) Sette opp FjordOs i FVCOM På arbeidsmøtet arbeidet de med to ting: a. Hvordan sette opp en modell i FVCOM b. Hvordan lage et gridd som kan brukes i FVCOM

Hunnbunn ble brukt som testområde.

Det ble laget et triangulært gridd for Hunnbunn som vist i figuren, samt satt opp et testoppsett med tilhørende inputfiler i FVCOM. For øyeblikket kjører dessuten en ROMS-simulering for Skagerrak for å se på randbetingelsene.

SMS_Hunnbunn_utsnitt

Oslofjorden har en kompleks kystlinje og bunntopografi. Det krevende arbeidet med å lage et godt, triangulært gridd for Oslofjorden kan nå starte. Samtidig går vi i gang med å forberede arbeidet med gode inputfiler.

Eksterne linker:

• FVCOM http://fvcom.smast.umassd.edu/

• SMS http://www.aquaveo.com/sms