Anvendelser

Resultater fra FjordOs-modellen er blitt brukt i en lang rekke forskjellige spin-off prosjekter og anvendelsesområder.

En kort gjennomgang av en del av anvendelsesområdene for FjordOs:

Her er noen eksempler på anvendelser:

Seilaser

Varsler fra FjordOs-modellen er brukt under værbriefingen til Færder-seilasen og andre seilaser hvert år siden 2015. Her er to eksempler:

Spredning av plastpellets

26. februar 2020 gikk 16 tonn plastpellets i sjøen vest for Danmark. Disse fulgte kyststrømmen opp langs kysten av Danmark, over tli Sverige og langs norskekysten. I mars ble de første funnet i Oslofjorden.

FjordOs-modellen ble brukt til å beregne hvor det var mest sannsynlig at plastpellets ville bli funnet. Arbeidet ble presentert på to internasjonale konferanser:

Utnytte tidevannet for å bespare drivstoff

I SimStrøm-prosjektet ble FjordOs-resultater implementert i en skipssimulator for å undersøke mulighetene for å spare drivstoff ved å utnytte havstrømmene.

Simulatortrening

Simulatorer blir brukt til å trene på navigasjon til sjøs. I SimStrøm-prosjektet ble FjordOs-resultater implementert i en simulator for å undersøke hvordan studenter kan få best mulig utbytte av simulatortreningen og bli bedre rustet til å navigere på strøm.

Gyrofri

Lakseparasitten G. salaris har en toleranse på 25 PSU saltholdighet og vil ikke kunne overleve ved høyere saltholdighetskonsentrasjoner. Resultatene fra FjordOs-modellen er brukt til å kartlegge saltnivåene i Oslofjorden.

Les mer om prosjektet Gyrofri (ekstern nettside).