FjordOs brukes under VM for 8mR-båter

Seilaser hører sommeren til.

FjordOs-modellen har gått relativt stabilt siden Færdern og vi har mottatt gode tilbakemeldinger fra seilere som har brukt modellen. I tillegg til at FjordOs ble brukt under værbriefingen i forkant av Færder-seilasen og var tilgjengelig for deltagerne under seilasen, har den blitt brukt av flere under Hankø Race Week. Den ble også brukt i værbriefingen under VM for 8mR-båter der blant annet kongen deltar.

FjordOs-modellen er den nåværende havmodellen for Oslofjorden med best oppløsning, og modellen vil derfor bli aktivt brukt også i fremtidige seilaser.

Et eksempel på hvordan modellen ble brukt i værbriefingen vises her: