Publikasjoner

Faglige rapporter

Østenstad, P., & Hjelmervik, K. B. (2018). Innsamling av hydrografiske data i Oslofjorden–FFIs bidrag i prosjektet FjordOs II. ISBN 978-82-464-3085-0 FFI rapport.

Staalstrøm, A., & Hjelmervik, K. B. (2017). Strømforholdene i innløpet til Drammensfjorden. Tidsskriftet VANN, Vannforeningen.

Hjelmervik, K., Kristensen, N. M., & Staalstrøm, A. (2016). Comparison of simulations and observations in the Oslofjord. ISSN 2387-4201, MET-report, 13, 2016.

Hjelmervik, K., Kristensen, N. M., Røed, L. P., & Staalstrøm, A. (2016). Evaluation of the FjordOs-model. ISSN 2387-4201, MET-report11, 2016.

Røed, L. P., Kristensen, N. M., Hjelmervik, K., & Staalstrøm, A. (2016). A high-resolution, curvilinear ROMS model for the Oslofjord. ISSN 2387-4201, MET-report, 4, 2016.

Hjelmervik, K. B., Staalstrøm, A., & Nordby, S. E. (2014). Simulert tidevann i Oslofjorden. Tre forskjellige utforminger av havneområdet i Moss. NIVA RAPPORT L.NR. 6717-2014.

Fagartikler i internasjonale journaler

Hjelmervik, K. B., & Kristensen, N. M. (2019, June). The Oslo fjord ocean model: communication and applications. In OCEANS 2019-Marseille (pp. 1-5). IEEE.

Hjelmervik, K., Nazir, S. & Myhrvold, A. (2018). Simulator training of complex tasks: an experimental study. WMU Journal of Maritime Affairs, 1-14

Hjelmervik, K., Kristensen, N. M., Staalstrøm, A., & Røed, L. P. (2017). A simple approach to adjust tidal forcing in fjord models. Ocean Dynamics67(7), 949-958.

Studentprosjekter

Saesin, P. (In progress Jan 2021). A study of water exchanges between the Bunnefjord and the Vestfjord, inner Oslofjord, using observational data and high-resolution model simulations (Master’s thesis, ongoing, preliminary title)

Isachsen, P. (2014). Evaluation of two model versions of the Oslofjord with different grid resolutions (Master’s thesis).

Müller, M. (2014). Local ocean weather knowledge – Extraction and application for validation (Master’s thesis).

Bratbak, P. R. B (2013). Beneficial effects of improved ocean forecasting – How a more accurate fjord model can improve communication in an oil recovery operation (Master’s thesis).

FjordOs-modell brukt under student-tokt i emnet GEO2320 på UiO høsten 2019 og GEF2610 høsten 2018.

Media

Forskeren forteller: Matematikken i en fjord (2017). forskning.no

Lager detaljerte modeller av strømmene i Oslofjorden (2015). forskning.no

Lager verktøy for værmelding under vann (9. mai 2017). Gjengangeren

Forsker på fjorden (28. mai 2013). Gjengangeren

Presentasjoner

Havmodellering i kystnære strøk (14. og 15. september 2021), Forum for framtidas oljevern, Svolvær (planlagt)

FjordOs (23. mars 2021), Oslofjorden – en fjord av nasjonal interesse, Høring av regionale planer for vannforvaltning, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Anvendelser av FjordOs-modellen (11. november 2020), Kystverkets FOU-seminar 2020, Ålesund

Matematikken i Oslofjorden (11. mars 2019), Horten bibliotek

Improved vertical mixing in the Oslofjord model (18. oktober 2018), JONSMOD, Italia

Applications of the Oslofjord model (18. oktober 2018), JONSMOD, Italia

Hydrografien i Oslofjorden – målinger og foreløpige resultater, (mars 2018), Gyrofri, Tønsberg

FjordOs (30. mai 2017). Årskonferansen for Regionale Forskningsfond, Horten

Oslofjorden angår oss alle – et forskningsprosjekt om temperatur, salt, drivbaner og strøm (1. mars 2017) Fagdag «Miljø og Sikkerhet», Horten

Ny Oslofjordmodell – for varsling av strøm, vannstand og hydrografi (1. desember 2016). Forskerlinja, Horten videregående, Horten

FjordOs II – Pålitelig og tilgjengelig havvarsling for Oslofjorden (25. november 2016). Gyrofri, Sande.

Towards an operational, fine scale Oslofjord model utilizing the curvilinear option in ROMS (8. oktober 2016). Seminar, University of Stockholm

FjordOs (28. mai 2015). Årskonferansen for Regionale Forskningsfond, Oslo

Refined ocean models for the Oslofjord system (20. mai 2014). JONSMOD, Belgia

Ny Oslofjordmodell – for varsling av strøm, vannstand og hydrografi (3. mars 2013). 12-kommuner samarbeidet, Sandefjord

Varsler fra FjordOs brukt i værbriefing for Færderseilasen i 2015-2021