08.10.16: Meteorologisk Institutt holdt FjordOs presentasjon i Stockholm

Lars Petter Røed ved Meteorologisk Institutt holdt FjordOs presentasjon ved Universitetet i Stockholm 8. okt. i år.

Presentasjonen Towards an operational, fine scale Oslofjord model utilizing the curvilinear option in ROMS kan du se her:LPR_FjordOsCL_2015-10-08_MISU