20.10.15: FjordOs i media – Simuleringer av strømmodeller i Moss havneområde

Artikkel om simuleringer av strømmodeller i Moss havneområde er publisert på: forskning.no.