Partnere i FjordOs

Deltagerne på oppstartsmøtet

Partnere i FjordOs I (2013-2016)

 • Prosjekteier og -leder: Høgskolen i Vestfold (nå USN)
 • Høgskolen i Buskerud (nå USN)
 • Meteorologisk Institutt
 • Vestfold fylkeskommune (nå Vestfold og Telemark)
 • Østfold fylkeskommune (nå Viken)
 • Buskerud fylkeskommune (nå Viken)
 • Kystverket
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • NIVA
 • AGNES AB Miljøkonsulent
 • Exxonmobil
 • Havneallliansen

Partnere i FjordOs II (2017-2021)

Her kan du laste ned brosjyren om FjordOs og logo.

Kontakt prosjektleder: Karina Hjelmervik