28.05.15 FjordOs presentert på årskonferansen til Regionale Forskningsfond

Årskonferansen til Regionale Forskningsfond (RFF) var 27. – 28. mai 2015 på Holmenkollen. Oslofjordfondet hadde fått i oppgave å finne et godt regionalt offentlig prosjekt som viser regionale relevansen i vår fondsregion. Valget falt på FjordOs. Oslofjordfondet syntes det var morsomt å presentere et prosjekt fra sin fondsregion i tillegg til at de ønsket å vise at resultater fra FjordOs muliggjør nye kvalifiseringsprosjekter.

Torsdag 28. mai presenterte prosjektleder FjordOs på årskonferansen. Fokuset var på at prosjektet er viktig for regionen og at en god havmodell muliggjør oppfølgingsprosjekt. I prosjektet brukes modellen i to forskjellige anvendelser: underlag for drivbaneberegninger og beregning av endring i sirkulasjonsmønster etter en havneutbygging. I tillegg vil modellen blir brukt i gyroprosjektet i fylkeskommunen. Det er også søkt midler for å implementere strømfelt i brosimulatorene til Kongsberg Maritim.

Presentasjonen ble godt mottatt.IMG_9738