30.05.17 Besøk fra Regionale Forskningsfond

Årsmøtet for Regionale Forskningsfond 2017  var i år lagt til Scandic Hotell i Sandefjord. Som en del av programmet, ble deltagerne sendt rundt til utvalgte prosjekt som Oslofjordfondet har støttet. Et av disse prosjektene var FjordOs. Prosjektleder, Karina Hjelmervik, presenterte FjordOs og viste hvordan resultater fra FjordOs allerede er blitt brukt inn mot andre forskningsprosjekter. Deretter viste Lars Solheim fra Vestfold fylkeskommune hvordan resultatene har blitt brukt inn mot prosjektet Gyrofri.

Presentasjonene ble holdt i SIMSAM-labben i Forsknignsparken på Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Vestfold.

Resultater fra FjordOs er blitt brukt i følgende forskningsprosjekt:

  • Gyrofri som ser på mulig spredning av Gyrodactylus salaris Drammenselva til Glomma og Lågen. Her er resultater fra FjordOs brukt til å kartlegge saltholdigheten i fjorden.
  • SimStrøm som undersøkte hvordan strømfelt fra FjordOs kan brukes i brosimulatorene, både til å bedre treningen i å manøvrere under vanskelige forhold og hvordan man kan manøvrere i fjorden for å spare drivstoff.
  • Tidevannslaboratorium i Svelvik. Her er FjordOs-modellen brukt til å kartlegge strømmene i og rundt Svelvikstrømmen.
  • Regnbyge 3M. Her er FjordOs-modellen brukt til å beregne drivbaner for utslipp fra Solumstrand renseanlegg.