22-23.05.17 Måletokt med KV Nornen

Posisjonene der målingene ble utført

Profiler fra i alt 33 posisjoner ble målt i løpet av et måletokt i Oslofjorden 22.-23. mai 2017. Målingene ble utført av Petter Østenstad (FFI) og Karina Hjelmervik (HSN) ombord på KV Nornen. Profilene skal brukes i arbeidet med å validere modellen.

De 33 posisjonene er fordelt på 5 linjer på tvers av fjorden. Den sørligste linjen lå sør for Færder og den nordligste på tvers av Breiangen.

Måletoktet ble utført i strålende vær med god hjelp fra mannskapet på KV Nornen.

Siden ferskvann er lettere enn saltvann, legger vann fra elver og nedbør seg ove det mer salte vannet. Saltholdigheten øker derfor nedover i dypet. I dypet påvirkes temperaturen lite av temperaturen i luften, men i de øvre lagene varmes vannet mer opp.

Vann har en fantastisk varmekapasitet. For å varme opp en liter vann en grad, må det tilføres 4.18 kJ. Den samme energien kunne varmet opp over 3 kubikkmeter luft (eller rundt 5 kilo sand eller 8 kilo rustfritt stål). Derfor er temperaturen i vannet mer stabil enn temperaturen  i luften i løpet av en dag.

Saltholdigheten og temperaturen langs linjen i Breiangen. De svarte strekene markerer ved hvilke posisjoner målingene ble utført.