09.05.17 Elever fra Horten Videregående bidrar

I faget «Teknologi og forskning» ved Forskerlinja på Horten Videregående, har elevene et prosjekt knyttet til næringslivet, pågående forskningsprosjekt eller prosjekt de selv har funnet på. Skoleåret 2016/17 hadde to elever et prosjekt knyttet til FjordOs.

FFI stilte med båt og mannskap og tok studentene med ut for å ta målinger i 6 punkt i et tverrsnitt mellom Horten og Moss.  I hvert punkt ble temperatur og saltholdighet målt i flere dyp. Dette skulle studentene bruke for å sammenligne målinger med data fra modell.

Gjengangeren har skrevet en reportasje fra samarbeidet (krever innlogging).