03-04.05.17 Miljøtokt i Ytre Oslofjord

Miljøtokt i Ytre Oslofjord ble holdt 3.-4. mai 2017 på Borge hotell på Husøy. Arrangør var Vestfold Fylkeskommune. Mer enn 70 personer innen forskning, forvaltning, politikk og næringsliv deltok. Etter tur ble deltagerne fraktet av Skjærgårdstjenesten ut til Kongsberg Martimes forskningsskip Simrad Echo der Hugin, en avansert undervannsrobot, kartla tilstanden på havbunnen i Ytre Oslofjord.

Kongsberg Maritime viste funn fra toktet, blant at ble det funnet mange teiner, et skipsvrak, et flyvrak og en hval på havbunnen.

Mer om miljøtoktet her.

Resultater fra FjordOs-modellen ble vist og diskutert både i plenum og i gruppearbeidet. Blant annet ble en simulering av saltholdigheten i overflaten vist frem. Simuleringen ligger på youtube. Fargene viser saltholdigheten. Rødt representerer salt vann og blått ferskere vann. De store elvene (Drammenselva, Glomma og Lågen) bidrar i stor grad til ferskere vann i overflaten. Avhengig av nedbørsmengder og atmosfæresituasjon, varierer saltholdigheten.

Simuleringen kan sees her.