05.03.17 FjordOs på forskning.no

«En beregningsmodell vil aldri kunne ta vare på fjorden vår, men den vil kunne være et viktig verktøy som gir oss mer kunnskap om fjorden slik at vi kan forvalte den godt.»

Prosjektleder har skrevet en sak til Forskeren Forteller på forskning.no.

Les hele saken her.