FjordOs bidro på høring av regionale planer for vannforvaltning

Tirsdag 23. mars 2021 arrangerte Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark et webinar med tittelen: «Oslofjorden – en fjord av nasjonal interesse»

Grunnlag for webinaret:   

  • Når vi miljømålene i de regionale vannforvaltningsplanene? 
  • Styrke forståelsen om at hva som gjøres eller ikke gjøres påvirker vannet der jeg bor, men også vannet i Oslofjorden 
  • Synliggjøring kan skape vilje, engasjement og initiativ   
  • Behov for å synliggjøre utfordringen for å sikre finansiering og plass i sektorenes handlingsplaner  

Hensikten med webinaret:   

  • Felles kunnskapsgrunnlag som plattform for videre arbeid   
  • å sette høringspartene bedre i stand til å gi gode høringsuttalelser som kan løfte planarbeidet mot faktisk oppnåelse av miljømål     
  • å sette høringspartene bedre i stand til å gi gode høringsuttalelser som kan føre til implementering av tiltak i handlingsplanene til ansvarlige sektormyndigheter 

Opptak fra webinaret

Mer informasjon og opptak av webinaret finner du her (vannportalen.no). Bidraget fra FjordOs begynner 47 minutter ut i opptaket.