Strømvarsel

Dagens strømvarsel for Oslofjorden

yr.no finner du oppdatert strømvarsel basert på NorKyst800, en modell med 800 meters oppløsning. FjordOs-modellen har høyere oppløsning, men er ikke operasjonalisert.

I menyen på venstre side, kan du velge mellom havstrømmer, havtemperatur, saltinnhold og en del andre parametere.

Tilgang til data

Meteorologisk institutt har mye data som mange er interessert i. De fleste kjenner til yr.no som fokuserer på tilgang til værvarsler for vanlige brukere. For noen brukere er imidlertid rådataene av større interesse og for denne type brukere utvikles det for tiden flere typer dataportaler. Tilgang til data fra meteorologisk institutt finner du her.

Detaljplott fra FjordOs

NB: FjordOs-modellen er foreløpig ikke operasjonalisert. Disse varslene er derfor satt opp kun midlertidig, og kan bli tatt ned.