Temperatur

Gjennomsnitt, minimum og maksimum er beregnet ut fra modellkjøringer for 2014-2019.

Vertikalprofiler

Vertikalprofilene viser temperaturen fra overflaten og ned til bunnen for en posisjon omtrent midt i hver sone. Fargene indikerer verdiene.