25.11.16: Presentasjon for prosjektgruppen for Gyrofri

FjordOs ble presentert for prosjektgruppen for prosjektet Gyrofri i Sande 25. november 2016.

Prosjekt Gyrofri arbeider for å forebygge spredning av Gyrodactylus salaris (G. salaris) fra smitteregion Drammensvassdraget til andre områder i Oslofjorden. Her er det flere mulige synergieffekter med FjordOs II.

Presentasjonen som ble holdt om FjordOs av prosjektleder, Karina Hjelmervik, kan lastes ned her.