12.10.16: Søknad innsendt

De tre delmålene er knyttet til tre arbeidspakkene som er gjensidig avhengige av hverandre.
De tre delmålene er knyttet til tre arbeidspakkene som er gjensidig avhengige av hverandre.

Søknad om FjordOs II ble sendt Oslofjordfondet 12. oktober 2016.

Tittel: Pålitelig og tilgjengelig havvarsling for Oslofjorden – med fokus på strøm, vannstand, hydrografi og drivbaner for økt beredskap.

Hovedmål: Pålitelig havvarsling i Oslofjorden

Delmål:

  1. Katalog for gjennomsnittlige og ekstreme strøm-, salt- og temperaturfelt, samt tilhørende drivbaner er laget
  2. Oppdaterte varsler fra FjordOs-modellen er tilgjengelig både for allmenheten og ved uønskede hendelser
  3. Modellens styrker og svakheter i forskjellige områder av fjorden er avdekket og kvantifisert. Eventuelle svakheter i modellen er forsøkt rettet opp

Kystverket står som eier og søker av prosjektet og Høgskolen i Sørøst-Norge som prosjektleder.

Svar forventes i slutten av januar 2017.