20.05.14 FjordOs på internasjonal JONSMOD 2014 konferanse

FjordOs prosjektet ble presentert på JONSMOD 2014 konferansen i Belgia av prosjektleder Karina Hjelmervik.     Modellering
Konferansen tar for seg havmodeller og ble holdt ved Royal Belgian Institute of Natural Sciences i mai-14.

Se presentasjon av FjordOs; 2014_Jonsmod_pdf

The main topics of interest to the JONSMOD conference are:
– modelling of processes in shallow waters and regional oceans: waves, sediment transport, ecological processes
– structured and unstructured grid techniques
– data assimilation techniques
– needs and use of remote sensing data