03.04.14 Været i havet kan varsles i Oslofjorden

Også i havet er det høy- og lavtrykk, strømmer og temperaturer. Nå varsles havværet helt inn i fjordene våre.
Havet har vær – akkurat som atmosfæren har vær.oslofjord-48

I havet er det også høytrykk og lavtrykk, strømmer og temperaturer.

Høy vannstand på grunn av stormflo er kanskje det mest alvorlige problemet havværet kan skape for folk og bygninger langs kysten. For eksempel når Bryggen i Bergen blir stående under vann

Vi ser at bruken og etterspørselen av havvarsler har økt sterkt etter at vi klarte å bringe varslene helt inn til kysten og inn i fjordene, forteller Nils Melsom Kristensen ved Metrologiske Institutt.

Meteorologisk Institutt er en av samarbeidspartnere i forskningsprosjektet FjordOs, og Nils Melsom Kristensen ble i mars intervjuet av www.forskning.no. Artikkelen kan du lese her.