28.03.14 Cruise i Oslofjorden

Losen2165Å sjekke om kartet stemmer med terrenget, er ofte lurt. Også i FjordOs-prosjektet. Tirsdag 25. mars forlot containerskipet Tina Oslo havn rundt klokken 16:00. Om bord var en erfaren los og en dyktig kaptein. Tre deltagere i FjordOs-prosjektet fikk æren av å være med skipet til Moss. Det ble både en hyggelig og faglig interessant tur.

Solen skinte fra blå himmel og skipet holdt stø fart ut fjorden. Utgående tidevann og 4-5 m/s vind fra nord-nordøst bidro til å øke skipets fart med 1-1.5 knop. Kapteinen fortalte at han pleier å lete etter strømmen. Finner han kyststrømmen nordover langs svenskegrensen, kan han vinne 2.5-3.5 knop. På den måten kan han spare i snitt rundt 20 % drivstoff i timen.

Strømmen renner vanligvis som en relativt konsentrert elv gjennom fjorden. Losen pekte på en langsgående stripe som markerte skillet mellom strømmen og omkringliggende vann. På strøm-siden var bølgene mer dratt ut siden bølgene og strømmen gikk samme retning. Dersom bølgene går i motsatt retning av strømmen, blir bølgene krappere.

I tillegg til å lese fjorden, bruker kapteinen radaren for å lokalisere strømmen. Siden bølgene er krappere i motstrøm, gir de for eksempel sterkere ekko dersom han seiler med strømmen og har vinden i mot enn dersom skipet ligger utenfor strømmen og har vinden i mot.

Da skipet nærmet seg Moss havn kunne vi se at det lå et annet skip i havna og kranbommen var nede. At kranbommen går opp er første tegn på at skipet er klart til avgang. Mens vi ventet fikk vi muligheten til å høre hva losen og kapteinen mente om utbyggingsplanene i havneområdet.

Rundt klokken 19:00 forlot vi skipet i Moss havn overbevist om at når vi kombinerer erfaringene fra modeller med erfaringene fra folk som ferdes på fjorden, kan vi ha gjensidig nytte av hverandre.