21.03.14 Halvårsmøte FjordOs, mars 2014

Halvårsmøtet i FjordOs ble holdt 17. mars ved Høgskolen i Vestfold, som etter sammenslåing med Høyskolen i Buskerud har forkortelsen HBV.

Det var bra oppmøte og agenda for dagens møte var:

 1. Årsrapportering
 2. Status i de tre arbeidspakkene
  1. Utvikle ny Oslofjordmodell
  2. Oljedrift
  3. Moss havn
 3. Videre fremdrift
 4. Diverse

 

Kort oppsummering av hva som skjer i de tre arbeidspakkene:

 • Testkjøring med ROMS med forskjellig gitter
 • Testkjøringer med FVCOM
 • Drivbaner på foreløpige resultater
 • Kartlegging av lokalkunnskap i Moss havn

Les referat fra halvårsmøtet; Halvårsmøte mars14.FjordOs

Presentasjoner:
Prosjektleder Karina B. Hjelmervik og masterstudent Matthias Mueller, HBV; 2014_17 mars

Arne Melsom, MET «Evaluering av modellresultater»: FjordOs201403-AM

Lars Petter Røed, MET orienterer fra masterstudent Peter Isachsen, UIO/MET sitt arbeid; 2014-03-17_Drivbaner_gitteropploesning