FjordOs presentert på JONSMOD

JONSMOD (Joint North Sea Modelling Group) har sine røtter tilbake på 1970-tallet. Fokuset er på modellering av havstrømmer i grunne farvann. Konferansen holdes annet hvert år. I 2016 var Meteorologisk Institutt i Oslo vert for konferansen. I år ble konferansen lagt til Firenze 17-19. oktober.

FjordOs-prosjektet ble presentert i to innlegg:

  1. Improved vertical mixing in the Oslofjord model, presentert av Nils M. Kristensen
  2. Applications of the Oslofjord model, presentert av Karina Hjelmervik