Måletokt med KV Nornen

Profiler fra i alt 30 posisjoner ble målt i løpet av et måletokt i Oslofjorden 28.-29. august 2017. Målingene ble utført av Petter Østenstad (FFI) og Karina Hjelmervik (HSN) ombord på KV Nornen. Profilene skal brukes i arbeidet med å validere modellen.

De 30 posisjonene er fordelt på 5 linjer på tvers av fjorden. Den sørligste linjen lå sør for Færder og den nordligste på tvers av Breiangen. Det er tredje gangen det er utført målinger i disse 5 linjene.

Måletoktet ble utført under varierende værforhold med god hjelp fra mannskapet på KV Nornen. Grunnet vind og strøm drev båten opptil 1km mens måleinstrumentet ble senket ned og dratt opp igjen.

Hensikten med målingene er å observere temperatur og salt og sammenligne disse med modellert temperatur og salt. Disse målingene er derfor sentrale i arbeidet med å validere modellen.

God hjelp fra mannskapet på KV Nornen
Forsker Petter Østenstad klargjør CTD-måleren før den senkes ned i vannet