Temperatur: Tidsserier for sammenligning av modell og FerryBox