Om FjordOs

FjordOs er en høyoppløselig, numerisk modell som gir økt kunnskap om strømforhold, temperatur og vannstand, og som kan brukes som underlag for blant annet drivbaneberegninger. En kombinasjon av observasjoner og en beregningsmodell som gir nøyaktig beskrivelse av lokale strømforhold, vil være uvurderlige verktøy for forvaltningsmyndigheter og næringsliv i Oslofjordregionen.

Prosjektet er delt opp i to faser. FjordOs I ble fullført våren 2017. FjordOs II startet opp høsten 2017 og vil etter planen fullføres sommeren 2021.

FjordOs I

I FjordOs I ble arbeidet delt opp i tre arbeidspakker (AP) som tok for seg følgende  tre problemstillingene:

AP1: Utvikling av ny Oslofjordmodell (FjordOs)
AP2: Studier av oljedrift basert på dagens ROMS (dagens) og FjordOs
AP3: Studier av endret sirkulasjonsmønster ved ulike utforming av havneutbygging

AP1 utgjorde kjernen i prosjektet. Verdien av de to andre arbeidspakkene avhang av vellykketheten av AP1. Hensikten  med AP2 og AP3 var å synliggjøre nytten av å ha et bedre egnet beredskapsverktøy for forvaltning og næringsliv.

FjordOs II

I FjordOs II er arbeidet delt opp i tre arbeidspakker (AP) som tar for seg følgende tre problemstillinger:

AP1: Normal- og ekstremsituasjoner
AP2: Operativ bruk
AP3: Kvalitet

Tverrfaglig løft

Prosjektet innebærer samarbeid på tvers av bransjer og fagmiljø, og bidrar til å fremme samarbeid innad i regionen. Det kreves et tverrfaglig løft for å møte utfordringene. Prosjektet er formet etter trippel heliks modellen der kunnskap, kreativ dialog og oppfølging tvinnes sammen i en tverrfaglig helhet.

Mer informasjon: