17.03.13 Tilsyn med beredskapen hos storulykkevirksomheter

Fem tilsynsetater gjennomfører i 2013 tilsyn med beredskapen hos 114 norske virksomheter omfattet av storulykkeforskriften. Alle virksomheter må være godt forberedt dersom ulykken inntreffer.

Storulykkeforskriften stiller konkrete krav til at virksomhetene har gode rutiner for å identifisere beredskapsbehovet, utarbeide beredskapsplaner og gjennomføre opplæring, samt at de øver, evaluerer og eventuelt reviderer beredskapen.

Foto: Tilsynslag av Gro Kibsgaard-Petersen, Kystverket

Les mer: http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2013/Tilsyn-med-beredskapen-hos-storulykkevirksomheter/