01.10.13 FjordOs- Velkommen til oktorbermøte

Partnere i FjordOs ønskes velkommen til møte den 17. 10. 2013. kl. 10.00.

Møtested: Høgskolen i Vestfold, møterom Skarvesetet (C2-131) – rett ved siden av studentkantina.

Lunsj serveres kl. 11.30.

På møtet presenteres status i arbeidet. Det arbeides med tre modeller:

1. FVCOM-modell for Moss havn

2. ROMS-modell for Oslofjorden med regulært gridd

3. ROMS-modell for Oslofjorden med distributed mesh