30.07.13 Undersøkelser av sjøbunn i Moss Havn

På oppdrag fra Moss havn skal firmaet Multiconsult AS gjennomføre en omfattende grunnundersøkelse i sjøområdet utenfor trafikkhavna i Moss.

Dette arbeidet startet i juli 2013 og skal gi grunnlag for å prosjektere en utvidelse av havne ved utfylling av rene steinmasser.

Arkeologer fra Norsk Maritimt Museum gjennomførte tidlig juli undersøkelser av sjøbunnen i Moss havn, for mulig  registrering av kulturminner, både i Moss havn og utenfor Verket syd i Mossesundet. Undersøkelser foretas både med sonar og med dykkere. Dette arbeidet er del av planarbeidet med Sentrumsplan Moss, og de mulige utbyggingsplaner som følger av dette.

Det har så langt ikke kommet melding om noen spennende funn, sett med kulturhistoriske øyne.

Les mer her