04.07.14 Appelsinforsøk

«Nå har vi sett den ene appelsinen etter den andre flyte bortover i kanalen. Så nå lurer vi fælt på hva dere driver med!»P1020020

Undringen kom fra en kar som satt ved kanalen i Moss tirsdag 18. juni 2014. Han var ikke den eneste som undret seg. Det er kanskje ikke så rart siden Svend Nordby og Karina K. Hjelmervik, begge ansatt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og arbeider med FjordOs prosjektet, padlet rundt i kajakker i flere timer og slapp ut appelsiner både i kanalen og fra båthavnene Sjøly og Fiske.

I de numeriske simuleringene (strømmodeller som blir utviklet gjennom FjordOs) ligger det en virvel i Moss havnebasseng. Virvelen går med klokken og består under hele tidevannssyklusen, dvs. uansett hvilken vei strømmen går i kanalen. Det var denne virvelen vi ønsket å observere for å kunne validere modellen. Vi ønsket også å undersøke strømhastigheten i kanalen under forskjellige tidspunkt i tidevannssyklusen. Samtidig ønsket vi å teste et miljøvennlig og billig alternativ til avanserte driftere, dermed kom ideen med å bruke appelsiner.

Forhåndsundersøkelsene viste at appelsiner holder seg flytende i ukesvis og at hele 85-90 % av en appelsin ligger under vannflaten i stille vann dvs. i en bøtte på et kontor. Siden det er relativt stille farvann på et kontor, var vi spente på hvordan de ville oppføre seg i fjorden.

Appelsiner viste seg å være gode driftere. Da vinden blåste nordover og strømmen gikk svakt sørover i kanalen, drev kajakkene nordover med vinden, mens appelsinene drev sørover med strømmen.

Vi observerte strømmer på opp mot en halv meter per sekund mot sør i kanalen. Samtidig observerte vi strømmer nordover langs østsiden av Jeløya. Dette antyder at det ligger en virvel som går med klokken i havnebassenget, men dette må valideres bedre utenom ferje tidene. Ferjene har stor innflytelse på strømmønstrene i havnebassenget. Forsøkene bør derfor gjentas om natta.

Utfordringen er å få øye på appelsinene når man selv sitter nærme vannoverflaten. Hvis noen finner en appelsin merket med tallene 1, 3, 4 eller 9, har dere nå forklaringen på hvordan de havnet i vannet i utgangspunktet.