15.09.15 På nattokt i Moss havnebasseng

P1030241

 

    Magisk.

   Tett, blå morgentåke, flatt vann,

   lydløs sjøfugl, hoppende fisk,  dempede lyder

   og slitne armer etter å ha padlet kajakk store deler av natten.

 

Natt til fredag 5. september 2014 var ingen vanlig dag på jobben for Svend Nordby og Karina Hjelmervik, begge ansatt ved Høgskolen i Buskerud og  Vestfold. Utstyrt med en fritidsbåt og en kajakk var de på tokt i Moss havnebasseng. Fra ferjene sluttet å gå ved midnatt til de begynte igjen kl. 05:00 satte de ut og observerte drivbanene til driftere.

Drivbanene skal brukes til å undersøke om strømmodellene som blir utviklet gjennom FjordOs, stemmer med virkeligheten. Ferjene har stor innflytelse på sirkulasjonsmønsteret i havnebassenget og forsøkene måtte derfor gjøres om natta.
Høyvann var meldt kl. 02:17 og påfølgende lavvann 08:09 med 25 cm i differanse. Det var meldt 2-4m/s vind fra sør hele natten, men vinden avtok i fem-tiden.

To driftere med GPS-sender var utlånt fra Meteorologisk institutt og brukt under toktet. Begge ble sluppet ut ved Værlebrygga og fulgte hovedløpet fra Værlebrygga og sørover. Den ene stoppet opp i nesten en time midt i havnebassenget.

Åtte driftere laget av to flasker med en 1.5 meter lang snor mellom, ble også brukt. Selv om det var montert en refleks på drifterne, var det vanskelig å lokalisere drifterne i løpet av natten. Dermed ble det færre noteringer enn ønsket. Det var lett tåke som hindret sikten tidlig på natten, og tåken ble tykkere. I femtiden var tåken så tykk at sikten var redusert til ca. 50 meter. Enkelte av drifterne ble sluppet ut i ett-tiden og ikke funnet igjen før i ni-tiden om morgenen da tåken hadde lettet.
Drifterforsøkene viser at strømmen går nordover fra Søly båthavn mot kanalen selv om strømmen går sørover fra kanalen forbi Værlebukta. Dette antyder at det ligger en virvel innerst i havnebassenget. Resultatene fra toktet vil bli brukt til å validere strømmodellene.

Mer informasjon om drifterforsøket og strømmodellene kan leses i en NIVA-rapport som skrives i disse dager.

På nattokt prosjektleder for FjordOs Karina Hjelmervik og Svend Nordby.
P1030209P1030205