29.10.14 Halvårsmøte oktober 2014

2014_oktoberHalvårsmøtet 23. oktober 2014 startet med litt orientering:
• Det er gjort betydelig arbeid med ulike modeller i AP 1, og man har kommet fram til hvilke modelloppløsninger som er best egnet til bruk for ulike forhold.
• Tre fullførte masteroppgaver i forbindelse med FjordOs prosjektet. To ble avsluttet våren 2014. Samtlige masterstudier er lagt ut på nettsiden. www.fjordos.no
• NIVA rapport – Tre havnedesign i Moss havn, er nå ferdig utarbeidet. Etter kvalitetskontroll vil rapporten legges ut på vår nettside. En milepæl i prosjektet er nådd.
• Havkonferansen 2014 ble avholdt i Tønsberg 13-14 oktober. FjordOs ble presentert av prosjektleder Karina B. Hjelmervik. Havkonferansen var en høringskonferanse for de regionale vannforvaltningsplaner fra vannregionene Agder, Vest Viken og   Glomma. Teknisk arrangør var Vestfold fylkeskommune ved Lars W. Solheim i samarbeid med vannområde Horten- Larvik ved prosjektleder Agnes B. Bjørnstad.
• FjordOs har oppfølgingsmøte med Oslofjordfondet mandag 27. oktober der prosjektleder og informasjonsleder vil gi en orientering om framdrift og budsjett i FjordOs prosjektet.

 • Agenda for resten av møtet var:
  – Status på arbeidspakkene
  AP1: Utvikle ny Oslofjordmodell
  AP2: Oljedrift
  AP3: Moss havn
  – Framdriftsplan
  – Oppsummering

Les møtereferat: 2014 Halvårsmøte 23 okt FjordOs

Presentasjonen for møtet: 2014_oktober