28.06.15 Halvårsmøte juni 2015

Oppsummering fra møtet:Mobbilder20.10.13 079

  • FjordOs modellen er ferdig og evaluering pågår.
  • Bedre kunnskap om oljedriftbaner i oppstartsfasen.
  • Arbeidet i Moss havn er fullført.

Flere oppfølgingsmuligheter.

Les referat;Halvårsmøte juni 2015 FjordOs
Se presentasjon2015_juni.