07.12.16: Halvårsmøte desember 2015

Halvårsmøte for partnere i FjordOs prosjektet ble avhold 7. desember i lokalene til  Høgskolen i Buskerud og Vestfold, i Bakketeigen i Vestfold. Det var bra oppmøte og framdriften i prosjektet er i rute. Møtereferatet kan du lese her; Halvårsmøte desember 2015 FjordOs.

Prosjektleders presentasjon finner du her; 2015_desember

Meteorologisk Institutt (MET) ved Nils Melsom Kristensen har laget et detaljplott fra ny strømmodell for Oslofjorden (kun eksperimentell). Disse varslene kan du se på under fanen: Strømvarsel.