Høgskolen i Vestfold mottok tilsagnsbrev fra Oslofjordfondet

Gladmelding!! FjordOs prosjektet fikk full støtte i Oslofjordfondet.

Prosjektperioden er fra mars 2013 – desember 2015 og har et totalbudsjett på 8.3 MNOK, hvorav 5.757 MNOK fra Oslofjordfondet.

Les tilsagnsbrev fra Oslofjordfondet; HiVe-tilsagnsbrev